20140323

Watak: "Armada dan Ego -- gmati."

imagination on acc com class. 
Armada yang mengepalai (nya) adalah seperti tisu.
Mudah terserap dengan idea-idea baharu (luar).
Maka anak kapal punya cadangan satu pun tak laku.
Namun akhirnya dia pilih untuk setuju (dalam bisu).

Kau ego, Armada.

5 comments: